لیست استعلام قیمت

دسته بندی محصولات

دسته بندی: کنترل پنل اعلام حریق

Sort by

Algo-TecTM 6100 کنترل پنل اعلام حریق آدرس پذیر 1 لوپ پروتک (Protec) مدل
Algo-TecTM 6500 کنترل پنل اعلام حریق آدرس پذیر 2 لوپ پروتک (Protec)
FC121-ZA مدل Cerberus FIT کنترل پنل اعلام حریق متعارفی 2 زون زیمنس 
FC122-ZA مدل Cerberus FIT کنترل پنل اعلام حریق متعارفی 2 زون زیمنس
FC2020-AA مدل Sinteso کنترل پنل اعلام حریق آدرس پذیر 2 لوپ زیمنس
FC2020-AE مدل Sinteso کنترل پنل اعلام حریق آدرس پذیر 2 لوپ زیمنس
FC2020-AZ مدل Sinteso کنترل پنل اعلام حریق آدرس پذیر 2 لوپ زیمنس
FC2020-EZ مدل Sinteso کنترل پنل اعلام حریق آدرس پذیر 2 لوپ زیمنس
FC2030-AA مدل Sinteso کنترل پنل اعلام حریق آدرس پذیر 2 لوپ زیمنس
FC2040-AA مدل Sinteso کنترل پنل اعلام حریق آدرس پذیر 4 لوپ زیمنس
FC2040-AE مدل Sinteso کنترل پنل اعلام حریق آدرس پذیر 4 لوپ زیمنس
FC2040-AG مدل Sinteso کنترل پنل اعلام حریق آدرس پذیر 4 لوپ زیمنس

جنرال مانیتورز
دتکتور شعله ضد انفجار مادون قرمز
مدل: FL4000H-1-0-1-3-1-1-1

دارای سنسور Multi-Spectrum Infrared

زمان پاسخ دهی کمتر از 10 ثانیه

بازه حساسیت (70m). 230ft