• سه شنبه 18 بهمن 1401
 • 00:00:00
پیشنهاد Qpket
فیلترها
 • 100dB (A) At 1m
 • 101/104 dB - 1 mt, 91/94 dB - 3 mt
 • 109/112 dB - 1 mt, 99/102 dB - 3 mt
 • Up to 115 dB
 • 49
 • 5
 • 63
 • ***
 • 3
 • 4
 • '-40 to +60 °C
 • '-40ºC to +70ºC
 • T5: -20°C (-40°C) to 60 °C, T6: -20°C (-40°C) to 40°C
 • Glass Reinforced Plastic
 • High Impact ABS Flame Retardant
 • Low copper content Aluminium alloy
 • Amber
 • Blue
 • Green
 • Lens Colour: Amber Lens
 • Lens Colour: Red Lens
 • Red
 • ATEX Approved, EX II 1G EEx ia IIC T4
 • ATEX, CQST, IECEx, IMETRO
 • Ex db IIB+H2 Gb, Ex db IIC Gb, Ex tb IIIC Db II2GD
footer-section2
logo