• شنبه 05 فروردین 1402
 • 00:00:00
پیشنهاد Qpket
فیلترها
 • bi-metallic strip
 • Heat sensitive resistance
 • RTD
 • semiconductor sensor
 • Thermal Element
 • Thermistor
 • '-10 to 90°C
 • ***
 • 135 °F (57.2 °C)
 • 194°F (90°C)
 • 56°C
 • 58°C
 • 60 °C
 • 60°C ± 5°C, RoR Operating Condition: 8-15°C/min
 • 64°C
 • 78°C
 • 90 °C
 • Above 58°C or rapid change in temperature for a period of time
 • Above 60°C
 • Above 75°C
 • Fix: 60 °C
 • MAX 100 ºC
 • MAX 100 ºC, MIN 85 ºC
 • MAX 100 ºC, Min: 80 °C
 • Max 65 °C, Min 50 °C
 • Max 65 °C, MIN 54 ºC
 • MAX 65 ºC
 • MAX 65 ºC, MIN 54 ºC
 • MAX 70 ºC, MIN 54 ºC
 • Max 80 °C
 • MAX 85 ºC
 • MAX 85 ºC, Min 65 °C
 • MAX 85 ºC, MIN 69 ºC
 • Max: 65ºC, Min: 54 ºC
 • Max: 85°C, Typical: 69°C
 • 2 LED indicator strips emitting red light when in alarm offering 360° visibility. Optional remote LED
 • 2 LEDs
 • flashing LED
 • LED
 • LED indication with 360° visibility
 • LED With 360° Visibility
 • Red light emitting diode (LED)
 • Red light Emitting diodes (LEDs)
 • Twin fire LED's allow 360° viewing
 • Two 8mm x 2mm ultra-bright red LED indicating strips offering 360° visibility
 • BASEEFA, BOSEC, BV, CCS, CPR, DNV.GL, FG, IECEx, KRS, LPCB, LR, MED, VdS
 • BASEEFA, BOSEC, BV, CCS, DNV.GL, FG, IECEx, KRS, LPCB, LR, MED, SBSC
 • BOMBA
 • BOSEC, CPR, CSIRO, FG, LPCB
 • BOSEC, CPR, FG, LPCB
 • BOSEC, CPR, FG, LPCB, SBSC
 • BOSEC, CPR, FG, LPCB, SBSC, VdS
 • BOSEC, CPR, FG, LPCB, VdS
 • BOSEC, CPR, LPCB, SBSC
 • CE
 • CE, EN54-5
 • CE, Intertek
 • CPR
 • CPR, EN54-5
 • CPR, EN54-5, Intertek
 • CPR, LPCB
 • CPR, LPCB, SBSC
 • EN54
 • EN54-5
 • EN54-5, ISIRI
 • EN54-5, VdS
 • FG
 • FM, MEA, UL
 • ISIRI 13710
 • LPCB
 • LPCB, VdS
 • SBSC
 • VdS
 • VNIIPO
 • Apollo
 • C-TEC
 • Edwards
 • Esser
 • Hochiki
 • Notifier
 • Protec
 • Sens
 • Siemens
 • Syncoln
 • Teletek
 • Zitex
footer-section2
logo