لیست استعلام قیمت

دسته بندی محصولات

دسته بندی: دتکتور دودی

Sort by

دتکتور دودی ادرس پذیر دیسکاوری
6000Plus/Op دتکتور دودی آدرس پذیر پروتک (Protec) مدل
دتکتور دودی آدرس پذیر هوچیکی (Hochiki) دارای ایزولیتور مدل (ALN-EN (SCI 
FDO221 مدل Sinteso C-LINE دتکتور دودی آدرس پذیر زیمنس
FDO241 مدل Sinteso S-LINE دتکتور دودی آدرس پذیر زیمنس
OP110 مدل Cerberus FIT دتکتور دودی متعارفی زیمنس ساخت آلمان
OP720 مدل Cerberus PRO دتکتور دودی آدرس پذیر زیمنس
دتکتور دودی ادرس پذیر دیسکاوری
دتکتور دودی مئل SD-101 با استفاده از ایده شکست نور مادون قرمز حساسیت مناسبی نسبت به انواع مختلف دود حتی…