لیست استعلام قیمت

دسته بندی محصولات

دسته بندی: دتکتور دودی

Sort by

دتکتور دودی ادرس پذیر دیسکاوری
6000Plus/Op دتکتور دودی آدرس پذیر پروتک (Protec) مدل
دتکتور دودی آدرس پذیر هوچیکی (Hochiki) دارای ایزولیتور مدل (ALN-EN (SCI 
FDO221 مدل Sinteso C-LINE دتکتور دودی آدرس پذیر زیمنس
FDO241 مدل Sinteso S-LINE دتکتور دودی آدرس پذیر زیمنس
OP110 مدل Cerberus FIT دتکتور دودی متعارفی زیمنس ساخت آلمان
OP720 مدل Cerberus PRO دتکتور دودی آدرس پذیر زیمنس
دتکتور دودی مئل SD-101 با استفاده از ایده شکست نور مادون قرمز حساسیت مناسبی نسبت به انواع مختلف دود حتی…