لیست استعلام قیمت

دسته بندی محصولات

دسته بندی: دتکتور دودی آدرس پذیر

Sort by

دتکتور دودی ادرس پذیر دیسکاوری
6000Plus/Op دتکتور دودی آدرس پذیر پروتک (Protec) مدل
دتکتور دودی آدرس پذیر هوچیکی (Hochiki) دارای ایزولیتور مدل (ALN-EN (SCI 
FDO221 مدل Sinteso C-LINE دتکتور دودی آدرس پذیر زیمنس
FDO241 مدل Sinteso S-LINE دتکتور دودی آدرس پذیر زیمنس
OP720 مدل Cerberus PRO دتکتور دودی آدرس پذیر زیمنس
دتکتور دودی ادرس پذیر دیسکاوری
دتکتور دودی ادرس پذیر دیسکاوری
دتکتور دودی ادرس پذیر دیسکاوری
دتکتور دودی آدرس پذیر زیتکس مدل ZX-SD 8000 AD دارای سنسور فوتوالکتریک
دتکتور دودی ادرس پذیر دیسکاوری

جنرال مانیتورز
دتکتور شعله ضد انفجار مادون قرمز
مدل: FL4000H-1-0-1-3-1-1-1

دارای سنسور Multi-Spectrum Infrared

زمان پاسخ دهی کمتر از 10 ثانیه

بازه حساسیت (70m). 230ft