لیست استعلام قیمت

دسته بندی محصولات

دسته بندی: دتکتور دودی متعارفی

Sort by

OP110 مدل Cerberus FIT دتکتور دودی متعارفی زیمنس ساخت آلمان
دتکتور دودی مئل SD-101 با استفاده از ایده شکست نور مادون قرمز حساسیت مناسبی نسبت به انواع مختلف دود حتی…
دتکتور دودی متعارفی زیتکس مدل ZI-S 815 دارای سنسور فوتوالکتریک
دتکتور دودی متعارفی زیتکس مدل ZI-S 817 دارای سنسور فوتوالکتریک
دتکتور دودی متعارفی زیتکس مدل ZI-S 820 ساخت ایران دارای سنسور فوتوالکتریک

جنرال مانیتورز
دتکتور شعله ضد انفجار مادون قرمز
مدل: FL4000H-1-0-1-3-1-1-1

دارای سنسور Multi-Spectrum Infrared

زمان پاسخ دهی کمتر از 10 ثانیه

بازه حساسیت (70m). 230ft