لیست استعلام قیمت

دسته بندی محصولات

دسته بندی: دتکتور شعله

Sort by

5000-063 آپولو مدل I.S.IR3 دتکتور شعله متعارفی دارای سنسور فروسرخ و ایزولیتور
55000-019 آپولو مدل IR3 دتکتور شعله متعارفی دارای سنسور فروسرخ
دتکتور شعله آدرس پذیر IR3 آپولو مدل 55000-020 دارای سنسور فروسرخ
 دتکتور شعله متعارفی آپولو سری 65 مدل 55000-025APO
55000-064 آپولو مدل UV/IR2 دتکتور شعله متعارفی دارای سنسور فرابنفش و فروسرخ
55000-280 مدل XP95 آپولو IR2 دتکتور شعله آدرس پذیر دارای سنسور فروسرخ
DF1101-Ex مدل Sinteso/Cerberus PRO/AlgoRex/Synova دتکتور شعله آدرس پذیر زیمنس
FDF241-9 مدل Sinteso/Cerberus PRO/Cerberus FIT دتکتور شعله آدرس پذیر زیمنس