لیست استعلام قیمت

دسته بندی محصولات

دسته: آژیر اعلام حریق آدرس پذیر

Sort by

6000/SSR2 آژیر اعلام حریق آدرس پذیر پروتک (Protec) مدل
6000/SSW2 آژیر اعلام حریق آدرس پذیر پروتک (Protec) مدل
6000P/S آژیر اعلام حریق آدرس پذیر پروتک (Protec) مدل
آژیر اعلام حریق آدرس پذیر سی تک (C-Tec) سری Hi-Output مدل BF430A/CX/DR
آژیر اعلام حریق آدرس پذیر سی تک (C-Tec) سری Hi-Output مدل BF430A/CX/SR
FDS221-R مدل Cerberus PRO/Cerberus FIT آژیر اعلام حریق آدرس پذیر زیمنس
FDS221-W مدل Cerberus PRO/Cerberus FIT آژیر اعلام حریق آدرس پذیر زیمنس
FDS224-R مدل Sinteso/Cerberus PRO آژیر اعلام حریق آدرس پذیر زیمنس
FDS224-W مدل Sinteso/Cerberus PRO آژیر اعلام حریق آدرس پذیر زیمنس
آژیر اعلام حریق آدرس پذیر زیتکس مدل ZX-S 5000 AD دارای 2 نوع خروجی صدا در 3 سطح هشدار

جنرال مانیتورز
دتکتور شعله ضد انفجار مادون قرمز
مدل: FL4000H-1-0-1-3-1-1-1

دارای سنسور Multi-Spectrum Infrared

زمان پاسخ دهی کمتر از 10 ثانیه

بازه حساسیت (70m). 230ft