لیست استعلام قیمت

دسته بندی محصولات

دسته بندی: کنترل پنل اعلام حریق متعارفی

Sort by

FC121-ZA مدل Cerberus FIT کنترل پنل اعلام حریق متعارفی 2 زون زیمنس 
FC122-ZA مدل Cerberus FIT کنترل پنل اعلام حریق متعارفی 2 زون زیمنس
کنترل پنل اعلام حریق متعارفی 14 زون سی تک (C-TEC) سری EFP1 مدل FF380-2
کنترل پنل اعلام حریق متعارفی 2 زون سی تک (C-TEC) سری FP Range مدل FF382-2
کنترل پنل اعلام حریق متعارفی 4 زون سی تک (C-TEC) سری FP Range مدل FF384-2
کنترل پنل اعلام حریق متعارفی 4 زون سی تک (C-TEC) سری FP Range مدل FF384-3
کنترل پنل اعلام حریق متعارفی 6 زون سی تک (C-TEC) سری FP Range مدل FF386-2
کنترل پنل اعلام حریق متعارفی 8 زون سی تک (C-TEC) سری FP Range مدل FF388-2
کنترل پنل اعلام حریق متعارفی 12 زون سی تک (C-TEC) سری FP Range مدل FF392-2
کنترل پنل اعلام حریق متعارفی 14 زون سی تک (C-TEC) سری FP Range مدل FF394-2
کنترل پنل اعلام حریق متعارفی 4 زون سی تک (C-TEC) سری MFP Range مدل FF504
کنترل پنل اعلام حریق متعارفی 8 زون سی تک (C-TEC) سری MFP Range مدل FF508

جنرال مانیتورز
دتکتور شعله ضد انفجار مادون قرمز
مدل: FL4000H-1-0-1-3-1-1-1

دارای سنسور Multi-Spectrum Infrared

زمان پاسخ دهی کمتر از 10 ثانیه

بازه حساسیت (70m). 230ft