لیست استعلام قیمت

دسته بندی محصولات

دسته بندی: شستی اعلام حریق

Sort by

6000/MCP شستی اعلام حریق آدرس پذیر پروتک (Protec) مدل
6000/MCP/WP شستی اعلام حریق آدرس پذیر پروتک (Protec) مدل
شستی اعلام حریق متعارفی فولئون Key Switch مدل CXK/2/R/BB/4T دارای دو موقعیت سوییچ
شستی اعلام حریق متعارفی فولئون Key Switch مدل CXK/2/Y/BB دارای دو موقعیت سوییچ
شستی اعلام حریق متعارفی فولئون CXL مدل CXL/G/P/R/BB/470+680 ضد آب
شستی اعلام حریق متعارفی فولئون CXM مدل CXM/CO/G/R/WP  دارای صفحه اعلام انتخابی در دو جنس پلاستیکی و شیشه ای
شستی اعلام حریق متعارفی فولئون CXM مدل CXM/CO/GP/R/BB  دارای صفحه اعلام انتخابی در دو جنس پلاستیکی و شیشه ای
FDM1101A-RG مدل AlgoRex/Synova/Cerberus FIT شستی اعلام حریق متعارفی زیمنس
FDM1101A-RP مدل AlgoRex/Synova/Cerberus FIT شستی اعلام حریق متعارفی زیمنس
FDM223 مدل Sinteso Cerberus PRO شستی اعلام حریق آدرس پذیر زیمنس