لیست استعلام قیمت

دسته بندی محصولات

دسته بندی: شستی اعلام حریق

Sort by

6000/MCP شستی اعلام حریق آدرس پذیر پروتک (Protec) مدل
6000/MCP/WP شستی اعلام حریق آدرس پذیر پروتک (Protec) مدل
FDM1101A-RG مدل AlgoRex/Synova/Cerberus FIT شستی اعلام حریق متعارفی زیمنس
FDM1101A-RP مدل AlgoRex/Synova/Cerberus FIT شستی اعلام حریق متعارفی زیمنس
FDM223 مدل Sinteso Cerberus PRO شستی اعلام حریق آدرس پذیر زیمنس
FDM225-RG مدل Sinteso Cerberus PRO شستی اعلام حریق آدرس پذیر زیمنس
FDM225-RP مدل Sinteso Cerberus PRO شستی اعلام حریق آدرس پذیر زیمنس
FDM226-RG مدل Sinteso Cerberus PRO شستی اعلام حریق آدرس پذیر زیمنس
FDM226-RP مدل Sinteso Cerberus PRO شستی اعلام حریق آدرس پذیر زیمنس
FDM231-RP مدل Sinteso Cerberus PRO شستی اعلام حریق آدرس پذیر زیمنس

جنرال مانیتورز
دتکتور شعله ضد انفجار مادون قرمز
مدل: FL4000H-1-0-1-3-1-1-1

دارای سنسور Multi-Spectrum Infrared

زمان پاسخ دهی کمتر از 10 ثانیه

بازه حساسیت (70m). 230ft