لیست استعلام قیمت

دسته بندی محصولات

دسته: آژیر و فلاشر اعلام حریق آدرس پذیر

Sort by

5000-900 آژیر و فلاشر پایه دتکتور اعلام حریق آدرس پذیر سینکلن مدل
6000/SSR/VAD آژیر و فلاشر آدرس پذیر پروتک (Protec) مدل
6000/SSW/VAD آژیر و فلاشر آدرس پذیر پروتک (Protec) مدل
6000P/SVAD  آژیر و فلاشر آدرس پذیر پروتک (Protec) مدل
آژیر و فلاشر اعلام حریق آدرس پذیر سی تک (C-Tec) سری Hi-Output مدل BF433A/CX/DR
آژیر و فلاشر اعلام حریق آدرس پذیر سی تک (C-tec) سری Hi-Output مدل BF433A/CX/SR
FDS226-RR مدل Sinteso/Cerberus PRO آژیر و فلاشر اعلام حریق آدرس پذیر زیمنس
FDS226-RW مدل Sinteso/Cerberus PRO آژیر و فلاشر اعلام حریق آدرس پذیر زیمنس
FDS226-WR مدل Sinteso/Cerberus PRO آژیر و فلاشر اعلام حریق آدرس پذیر زیمنس
FDS226-WW مدل Sinteso/Cerberus PRO آژیر و فلاشر اعلام حریق آدرس پذیر زیمنس
آژیر و فلاشر اعلام حریق آدرس پذیر زیمنس Sinteso/Cerberus PRO مدل FDS229-A 
FDS229-R مدل Sinteso/Cerberus PRO آژیر و فلاشر اعلام حریق آدرس پذیر زیمنس

جنرال مانیتورز
دتکتور شعله ضد انفجار مادون قرمز
مدل: FL4000H-1-0-1-3-1-1-1

دارای سنسور Multi-Spectrum Infrared

زمان پاسخ دهی کمتر از 10 ثانیه

بازه حساسیت (70m). 230ft