بنر محرم
  • چهارشنبه 03 مرداد 1403
  • 00:00:00

دتکتور حرارتی آدرس پذیر ولوسیتی مدل VDOT-H2

Velocity Addressable Heat Detector - VDOT-H2

  • 0
  • 0 دیدگاه کاربران

 دتکتور حرارتی آدرس پذیر VDOT-H2 با قابلیت نرخ افزایش دما و دمای ثابت(Rate of Rise & Fixed Temperature) ویژگی‌های تشخیص افزایش سریع دما (نرخ افزایش) و رسیدن به یک آستانه دمای پیش‌تنظیم‌شده (دمای ثابت) را ترکیب می‌کند تا حضور حریق را به‌دقت در یک منطقه نظارت شده تشخیص دهد.

دمای ثابت °57C  و به دمای بزرگ تر از °8.3C واکنش می دهد.

Manufacture
(سازنده)
velocity
footer-section2
logo