بنر محرم
  • چهارشنبه 03 مرداد 1403
  • 00:00:00

پایه دتکتور ولوسیتی مدل VDOT-UB4-6

Velocity Detector Base - VDOT-UB4-6

این پایه دتکتور 6 اینچ 

Model
(مدل)
VDOT-UB4-6
Part Number
(شماره قطعه)
85-305
Operating Temperature
(دمای قابل تحمل)
-10°C to +83°C (14°F to 181.4°F)
Operating Humidity
(رطوبت قابل تحمل)
≤ RH 95 % non-condensing
certificate
(گواهینامه ها)
UL268 and UL521
Manufacture
(سازنده)
velocity
footer-section2
logo