لیست استعلام قیمت

دسته بندی: تجهیزات کار در ارتفاع

Sort by

یومار راست صعود CT سری Quick Up Plus مدل 2D639DJ ساخت ایتالیا
یومار چپ صعود CT سری Quick Up Plus مدل 2D639SJ ساخت ایتالیا
ابزار صعود روی سینه CT سری CHEST ASCENDER Plus مدل 2D640NJXP ساخت ایتالیا
ابزار صعود پای راست CT سری Quick Step-A مدل 2D654D. دارای بند کاملا قابل تنظیم برای قرارگیری صحیح روی کفش.
ابزار صعود پای چپ CT سری Quick Step-A مدل 2D654S. دارای بند کاملا قابل تنظیم برای قرارگیری صحیح روی کفش.
ابزار صعود پای راست CT سری Quick Tree R مدل 2D658D. مناسب برای بالارفتن از درخت یا کار در ارتفاع.
ابزار صعود پای چپ CT سری Quick Tree L مدل 2D658S. مناسب برای بالارفتن از درخت یا کار در ارتفاع.
یومار راست قرقره دار صعود CT سری Quick Roll مدل 2D663DJ ساخت ایتالیا
یومار چپ قرقره دار صعود CT سری Quick Roll مدل 2D663SJ ساخت ایتالیا
هارنس ایمنی پتزل مدل AVAO BOD CROLL FAST مناسب برای کار در ارتفاع و عملیات نجات
قلاب صعود دور پا پتزل مدل B02 Pantin مناسب برای بالا رفتن از ساختمان یا صخره نوردی
قلاب صعود دور کمر پتزل مدل B16 Croll مناسب برای کار در ارتفاع و صخره نوردی