لیست استعلام قیمت

دسته بندی محصولات

دسته: دتکتور ترکیبی دودی و حرارتی متعارفی

Sort by

دتکتور دودی و حرارتی سنس (Sense) مدل MD-101
OH110 مدل Cerberus FIT دتکتور ترکیبی دودی و حرارتی متعارفی زیمنس
دتکتور ترکیبی دودی و حرارتی متعارفی زیتکس مدل ZI-HSD 1015
دتکتور ترکیبی دودی و حرارتی متعارفی زیتکس ZI-HSD 1020

جنرال مانیتورز
دتکتور شعله ضد انفجار مادون قرمز
مدل: FL4000H-1-0-1-3-1-1-1

دارای سنسور Multi-Spectrum Infrared

زمان پاسخ دهی کمتر از 10 ثانیه

بازه حساسیت (70m). 230ft