لیست استعلام قیمت

دسته بندی محصولات

دسته بندی: دتکتور گاز متعارفی

Sort by

دتکتور گاز متعارفی ادواردز مدل 260-CO با قابلیت تشخیص گاز مونوکسید کربن
دتکتور گاز متعارفی زیتکس مدل ZI-G 915 با قابلیت تشخیص گازهای CNG، LPG و گازهای طبیعی

جنرال مانیتورز
دتکتور شعله ضد انفجار مادون قرمز
مدل: FL4000H-1-0-1-3-1-1-1

دارای سنسور Multi-Spectrum Infrared

زمان پاسخ دهی کمتر از 10 ثانیه

بازه حساسیت (70m). 230ft