لیست استعلام قیمت

دسته بندی محصولات

دسته بندی: دتکتور گاز

Sort by

دتکتور گاز متعارفی ادواردز مدل 260-CO با قابلیت تشخیص گاز مونوکسید کربن
دتکتور گاز آدرس پذیر تله تک SensoIRIS GAS با قابلیت تشخیص گازهای LNG و LPG مناسب برای نصب روی دیوار
دتکتور گاز متعارفی زیتکس مدل ZI-G 915 با قابلیت تشخیص گازهای CNG، LPG و گازهای طبیعی