لیست استعلام قیمت

دسته بندی محصولات

دسته: دتکتور شعله آدرس پذیر

Sort by

دتکتور شعله آدرس پذیر IR3 آپولو مدل 55000-020 دارای سنسور فروسرخ
55000-280 مدل XP95 آپولو IR2 دتکتور شعله آدرس پذیر دارای سنسور فروسرخ
DF1101-Ex مدل Sinteso/Cerberus PRO/AlgoRex/Synova دتکتور شعله آدرس پذیر زیمنس
FDF241-9 مدل Sinteso/Cerberus PRO/Cerberus FIT دتکتور شعله آدرس پذیر زیمنس

جنرال مانیتورز
دتکتور شعله ضد انفجار مادون قرمز
مدل: FL4000H-1-0-1-3-1-1-1

دارای سنسور Multi-Spectrum Infrared

زمان پاسخ دهی کمتر از 10 ثانیه

بازه حساسیت (70m). 230ft