لیست استعلام قیمت

دسته بندی محصولات

دسته بندی: فلاشر اعلام حریق متعارفی

Sort by

فلاشر اعلام حریق متعارفی کلکسون (Klaxon)سری Sonos مدل PSB-0002
فلاشر اعلام حریق متعارفی کلکسون (Klaxon)سری Sonos مدل PSB-0004
فلاشر اعلام حریق متعارفی کلکسون (Klaxon)سری Sonos مدل PSB-0033
فلاشر اعلام حریق متعارفی کلکسون (Klaxon)سری Sonos مدل PSB-0034
فلاشر اعلام حریق متعارفی کلکسون (Klaxon)سری Sonos مدل PSB-0038
فلاشر اعلام حریق متعارفی کلکسون (Klaxon)سری Sonos مدل PSB-0039
فلاشر اعلام حریق متعارفی کلکسون (Klaxon)سری Sonos مدل PSB-0040
فلاشر اعلام حریق متعارفی کلکسون (Klaxon)سری Sonos مدل PSB-0041
فلاشر اعلام حریق متعارفی کلکسون (Klaxon)سری Sonos مدل PSB-0054
فلاشر اعلام حریق متعارفی کلکسون (Klaxon)سری Sonos مدل PSB-0055
فلاشر اعلام حریق متعارفی کلکسون (Klaxon)سری Sonos مدل PSB-0056
فلاشر اعلام حریق متعارفی کلکسون (Klaxon)سری Sonos مدل PSB-0057

جنرال مانیتورز
دتکتور شعله ضد انفجار مادون قرمز
مدل: FL4000H-1-0-1-3-1-1-1

دارای سنسور Multi-Spectrum Infrared

زمان پاسخ دهی کمتر از 10 ثانیه

بازه حساسیت (70m). 230ft