بنر محرم
  • دوشنبه 01 مرداد 1403
  • 00:00:00

دتکتور دودی و حرارتی آدرس پذیر ولوسیتی مدل VDOT-PYH3

Velocity Addressable Multi Smoke And Heat Detector - VDOT-PYH3

Model
(مدل)
VDOT-PYH3
Sensor Type
(نوع سنسور)
SMOKE - Light Emitting Diode, Photo Diode ,HEAT - Thermistor
Operating Voltage
(ولتاژ عملکرد)
20 VDC to 38 VDC
Quiescent Current
(جریان خاموشی)
200 µA
Alarm Indicator
(نمایشگر هشدار)
LED indication with 360° visibility ,Standby – Flashing Green LED ,Standby – Flashing Green LED Alarm – Solid Red LED with Flashing Green
Alarm Current
(جریان در حالت هشدار)
6 mA
Operating Temperature
(دمای قابل تحمل)
-10 °C to +55 °C
Operating Humidity
(رطوبت قابل تحمل)
≤ RH 95 % Non-Condensing
Certifications
(گواهینامه‌ها)
UL268
Manufacture
(سازنده)
velocity
footer-section2
logo