لیست استعلام قیمت

دسته بندی محصولات

دسته بندی: ماژول

Sort by

ماژول کنترل آژیر دارای ایزولیتور آپولو XP95 مدل 55000-852 مناسب برای کنترل یک زون آژیر، فلاشر و آژیر و فلاشرهایی…
MISO ایزولاتور لوپ آدرس‌پذیر تله تک مدل
SensoIRIS MC-Z  ماژول زون آدرس پذیر تله تک مدل  برای اتصال تجهیزات متعارفی به سیستم آدرس پذیر  
SensoIRIS MIO04 ماژول خروجی آدرس پذیر تله تک مدل  
SensoIRIS MIO22 ماژول خروجی ورودی آدرس پذیر تله تک مدل  
SensoIRIS MIO40 ماژول ورودی آدرس پذیر تله تک مدل  
SensoIRIS MOUT ماژول خروجی آدرس پذیر تله تک مدل  
SensoIRIS MIO40 ماژول خروجی آدرس پذیر تله تک مدل  
ماژول زون آدرس پذیر زیتکس مدل ZX-MCZ 3000 AD مناسب برای استفاده از تجهیزات متعارفی در کنار سیستم آدرس پذیر
ماژول ورودی آدرس پذیر زیتکس مدل ZX-MI 3000 AD برای ارسال سیگنال‌های خروجی به تجهیزات
ماژول خروجی آدرس پذیر زیتکس مدل ZX-MO 3000 AD برای دریافت سیگنال‌های ورودی از تجهیزات