لیست استعلام قیمت

دسته بندی محصولات

دسته بندی: شستی اعلام حریق متعارفی

Sort by

FDM1101A-RG مدل AlgoRex/Synova/Cerberus FIT شستی اعلام حریق متعارفی زیمنس
FDM1101A-RP مدل AlgoRex/Synova/Cerberus FIT شستی اعلام حریق متعارفی زیمنس
MRB50 شستی اطفاء حریق متعارفی تله تک مدل
شستی اعلام حریق متعارفی E2S سری WP3-BG مدل WP3BGSDNAN1A1RN
شستی اعلام حریق متعارفی E2S سری WP6-BG مدل WP6BGDDLAN1A1RL
شستی اعلام حریق متعارفی E2S سری WP7-PB مدل WP7PBSPNAN1A1RN
شستی اعلام حریق متعارفی E2S سری WP7-PM مدل WP7PMDPLAN1A1RN
شستی اعلام حریق متعارفی E2S سری WP7-PT مدل WP7PTDPLAN1A1RN
شستی اعلام حریق متعارفی زیتکس مدل ZI-CP 85 ساخت ایران دارای بدنه نسوز
شستی اعلام حریق متعارفی زیتکس مدل ZI-CP 86 ساخت ایران دارای بدنه نسوز
شستی اعلام حریق متعارفی زیتکس مدل ZI-CP 95 دارای IP43

جنرال مانیتورز
دتکتور شعله ضد انفجار مادون قرمز
مدل: FL4000H-1-0-1-3-1-1-1

دارای سنسور Multi-Spectrum Infrared

زمان پاسخ دهی کمتر از 10 ثانیه

بازه حساسیت (70m). 230ft