لیست استعلام قیمت

دسته بندی محصولات

دسته بندی: فلاشر اعلام حریق آدرس پذیر

Sort by

6000/VAD/C/RED فلاشر اعلام حریق آدرس پذیر پروتک (Protec) مدل
6000/VAD/C/WHITE فلاشر اعلام حریق آدرس پذیر پروتک (Protec) مدل
6000/VAD/W/RED  فلاشر اعلام حریق آدرس پذیر پروتک (Protec) مدل
6000/VAD/W/WHITE  فلاشر اعلام حریق آدرس پذیر پروتک (Protec) مدل

جنرال مانیتورز
دتکتور شعله ضد انفجار مادون قرمز
مدل: FL4000H-1-0-1-3-1-1-1

دارای سنسور Multi-Spectrum Infrared

زمان پاسخ دهی کمتر از 10 ثانیه

بازه حساسیت (70m). 230ft