لیست استعلام قیمت

دسته بندی محصولات

دسته بندی: آژیر و فلاشر اعلام حریق متعارفی

Sort by

آژیر و فلاشر اعلام حریق متعارفی فولئون (Fulleon) سری Asserta Midi مدل AS/M/SB/115/R/AL
آژیر و فلاشر اعلام حریق متعارفی فولئون (Fulleon) سری Asserta Midi مدل AS/M/SB/115/R/RL
آژیر و فلاشر اعلام حریق متعارفی فولئون (Fulleon) سری Asserta Midi مدل AS/M/SB/9-60V/R/RL
آژیر و فلاشر اعلام حریق متعارفی فولئون (Fulleon) سری Asserta Midi مدل AS/M/SB/9-60V/R/RL
آژیر و فلاشر اعلام حریق متعارفی فولئون (Fulleon) سری Asserta Mini مدل AS/N/SB/110-230/G/BL
آژیر و فلاشر اعلام حریق متعارفی فولئون (Fulleon) سری Asserta Mini مدل AS/N/SB/115-230/R/AL
آژیر و فلاشر اعلام حریق متعارفی فولئون (Fulleon) سری Asserta Mini مدل AS/N/SB/115-230V/G/AL
آژیر و فلاشر اعلام حریق متعارفی فولئون (Fulleon) Asserta Mini مدل AS/N/SB/115-230V/R/BL
آژیر و فلاشر اعلام حریق متعارفی فولئون (Fulleon) سری Asserta Mini مدل AS/N/SB/115-230V/R/RL
آژیر و فلاشر اعلام حریق متعارفی فولئون (Fulleon) Asserta Mini مدل AS/N/SV/SB/9-60V/G/AL

جنرال مانیتورز
دتکتور شعله ضد انفجار مادون قرمز
مدل: FL4000H-1-0-1-3-1-1-1

دارای سنسور Multi-Spectrum Infrared

زمان پاسخ دهی کمتر از 10 ثانیه

بازه حساسیت (70m). 230ft