لیست استعلام قیمت

دسته بندی محصولات

دسته بندی: دتکتور بیم متعارفی

Sort by

دتکتور بیم متعارفی فایربیم وسیله ای است که از پرتوی نور مادون قرمز  برای تشخیص دود در محیط‌های بزرگ استفاده…

جنرال مانیتورز
دتکتور شعله ضد انفجار مادون قرمز
مدل: FL4000H-1-0-1-3-1-1-1

دارای سنسور Multi-Spectrum Infrared

زمان پاسخ دهی کمتر از 10 ثانیه

بازه حساسیت (70m). 230ft