لیست استعلام قیمت

دسته بندی محصولات

دسته بندی: دتکتور بیم متعارفی

Sort by

دتکتور بیم متعارفی فایربیم وسیله ای است که از پرتوی نور مادون قرمز  برای تشخیص دود در محیط‌های بزرگ استفاده…