لیست استعلام قیمت

دسته بندی محصولات

دسته بندی: دتکتور بیم

Sort by

FDL241-9 مدل Sinteso/Cerberus PRO/Cerberus FIT دتکتور بیم (خطی) آدرس پذیر زیمنس
دتکتور بیم متعارفی فایربیم وسیله ای است که از پرتوی نور مادون قرمز  برای تشخیص دود در محیط‌های بزرگ استفاده…
دتکتور بیم (خطی) آدرس پذیر نوتیفایر مدل NFXI-BEAM از نوع دتکتور بیم بازتاب دهنده‌ی هوشمند پرتوی نور فروسرخ است که…