بنر محرم
  • چهارشنبه 06 مهر 1401
  • 00:00:00

FA2010300A متوقف کننده سقوط کراتوس مدل

Kratos Fall Arrester - FA2010300A

متوقف کننده سقوط کراتوس مدل FA2010300A با توانایی تحمل فشار 15 کیلو نیوتون

footer-section2
logo