بنر محرم
  • شنبه 30 تیر 1403
  • 00:00:00

خاموش کننده بیوورسال تدبیر 2KG

Tadbir Bioversal Fire Extinguisher - 2 KG

Fire Extinguisher Type
(نوع خاموش کننده)
Bioversal
Fire Class
(کلاس آتش)
A,B,C,F
Manufacture
(سازنده)
Tadbir
footer-section2
logo