بنر محرم
  • پنجشنبه 04 مرداد 1403
  • 00:00:00

دتکتور حرارتی متعارفی ادواردز سری 302 Series مدل 302-135

Edwards Convenional Heat Detector - 302 Series - 302-135

Model
(مدل)
302 Series
Part Number
(شماره قطعه)
302-135
Temperature Sensing
(دمای عملکرد)
135 °F (57.2 °C)
Maximum Listed Spacing
(بیشترین فضای قابل پوشش)
FM - Horizontal or Vertical Spacing: 30' x 30' (9.1 x 9.1m), UL- Horizontal Spacing: 40' x 40' (12.2 x 12.2 m), UL- Vertical Spacing: 50' x 50' (15.2 x 15.2 m) ,FM - Horizontal or Vertical Spacing: 30' x 30' (9.1 x 9.1m) , UL- Horizontal Spacing: 40' x 40' (12.2 x 12.2 m) , UL- Vertical Spacing: 50' x 50' (15.2 x 15.2 m)
Contact Type
(نوع کنتاکت)
Normally Open (NO)
Voltage Range
(بازه ولتاژ)
125 VDC, 6-125 VAC, 6-25 VDC ,125 VDC , 6-125 VAC , 6-25 VDC
Current Rating
(میزان جریان)
0.5 amp At 125 VDC, 1 amp At 6-25 VDC, 5 amps At 6-125 VAC ,0.5 amp At 125 VDC , 1 amp At 6-25 VDC , 5 amps At 6-125 VAC
Operating Temperature
(دمای قابل تحمل)
'-40 °F (-40 °C) to +100 °F (38 °C)
Material
(جنس)
***
Certifications
(گواهینامه‌ها)
FM, MEA, UL ,FM , MEA , UL
Manufacture
(سازنده)
Edwards
Manufacture
(سازنده)
Edwards
footer-section2
logo