لیست استعلام قیمت

برچسب: دتکتور بیم متعارفی فایربیم FireBeamXtra

Sort by

دتکتور بیم متعارفی فایربیم وسیله ای است که از پرتوی نور مادون قرمز  برای تشخیص دود در محیط‌های بزرگ استفاده…