لیست استعلام قیمت

دسته بندی محصولات

دسته بندی: دتکتور حرارتی آدرس پذیر

Sort by

6000Plus/HT دتکتور حرارتی آدرس پذیر پروتک (Protec) مدل
دارای دو سنسور حساس به دما دمای عملکرد از 10- تا 50+ درجه سانتی گراد و حداکثر رطوبت قابل تحمل…
دارای دو سنسور حساس به دما دمای عملکرد از 10- تا 50+ درجه سانتی گراد و حداکثر رطوبت قابل تحمل…
دارای دو سنسور حساس به دما دمای عملکرد از 10- تا 50+ درجه سانتی گراد و حداکثر رطوبت قابل تحمل…
دارای دو سنسور حساس به دما دمای عملکرد از 10- تا 50+ درجه سانتی گراد و حداکثر رطوبت قابل تحمل…
FDT221 مدل Sinteso C-LINE دتکتور حرارتی آدرس پذیر زیمنس
FDT241 مدل Sinteso S-LINE دتکتور حرارتی آدرس پذیر زیمنس
HI720 مدل Cerberus PRO دتکتور حرارتی آدرس پذیر زیمنس
HI722 مدل Cerberus PRO دتکتور حرارتی آدرس پذیر زیمنس
دتکتور حرارتی آدرس پذیر زیتکس مدل ZX-HD 7000 AD ساخت ایران

جنرال مانیتورز
دتکتور شعله ضد انفجار مادون قرمز
مدل: FL4000H-1-0-1-3-1-1-1

دارای سنسور Multi-Spectrum Infrared

زمان پاسخ دهی کمتر از 10 ثانیه

بازه حساسیت (70m). 230ft