لیست استعلام قیمت

دسته بندی محصولات

دسته بندی: فلاشر اعلام حریق متعارفی

Sort by

فلاشر اعلام حریق متعارفی کلکسون (Klaxon) مدل QBS-0062
فلاشر اعلام حریق متعارفی کلکسون (Klaxon) مدل QBS-0063
فلاشر اعلام حریق متعارفی کلکسون (Klaxon) مدل QBS-0064
فلاشر اعلام حریق متعارفی کلکسون (Klaxon) مدل QBS-0065
فلاشر اعلام حریق متعارفی کلکسون (Klaxon) مدل QBS-0066
فلاشر اعلام حریق متعارفی کلکسون (Klaxon) مدل QBS-0067
فلاشر اعلام حریق متعارفی کلکسون (Klaxon) مدل QBS-0068
فلاشر اعلام حریق متعارفی کلکسون (Klaxon) مدل QBS-0069
فلاشر اعلام حریق متعارفی کلکسون (Klaxon) مدل QBS-0070

جنرال مانیتورز
دتکتور شعله ضد انفجار مادون قرمز
مدل: FL4000H-1-0-1-3-1-1-1

دارای سنسور Multi-Spectrum Infrared

زمان پاسخ دهی کمتر از 10 ثانیه

بازه حساسیت (70m). 230ft