سیستم F&G

Sort by

View
دتکتور دودی ادرس پذیر دیسکاوری
دتکتور گاز Sensepoint XCD دارای صفحه نمایشگر جهت اندازه گیری گاز های قابل اشتعال (Flammable)، گازهای سمی (Toxic) و گاز…
XNX یک transmitter جهانی برای تشخیص گازهای سمی، اکسیژن و قابل احتراق است که با تمامی فن آوری های تشخیص…
دتکتور دودی ادرس پذیر دیسکاوری
دتکتور دودی ادرس پذیر دیسکاوری

لیست تجهیزات

دریافت پیشنهاد فنی