لیست استعلام قیمت

دسته بندی محصولات

دسته بندی: Klaxon

Sort by

PNC-0005 مدل Nexus آژیر و فلاشر اعلام حریق متعارفی کلکسون سری
PNC-0007 مدل Nexus آژیر و فلاشر اعلام حریق متعارفی کلکسون سری
PNC-0009 مدل Nexus آژیر و فلاشر اعلام حریق متعارفی کلکسون سری
PNC-0011 مدل Nexus آژیر و فلاشر اعلام حریق متعارفی کلکسون سری
PNC-0019 مدل Nexus آژیر و فلاشر اعلام حریق متعارفی کلکسون سری
PNC-0023 مدل Nexus آژیر و فلاشر اعلام حریق متعارفی کلکسون سری

جنرال مانیتورز
دتکتور شعله ضد انفجار مادون قرمز
مدل: FL4000H-1-0-1-3-1-1-1

دارای سنسور Multi-Spectrum Infrared

زمان پاسخ دهی کمتر از 10 ثانیه

بازه حساسیت (70m). 230ft